Kompetanse­trapp
- trinn 3

Å delta i grunnleggende pleie

Lærerne Rannveig og Grethe
Trondheim voksenopplæring videregående skole

3 – Når situasjoner blir ubehagelige
1 of 2
3 – Å komme nær et annet menneske
2 of 2

Marius Forbord (39)
«Når situasjoner blir ubehagelige»

Bård Andreassen (56)
«Å komme nær et annet menneske»

3 – Når situasjoner blir ubehagelige
1 of 2
3 – Å komme nær et annet menneske
2 of 2