Jobb og karriere

Norge har et stort behov for utdannet helsepersonell og jobbmulighetene er svært gode. Så langt har over 800 menn tatt fagbrevet via Menn i helse.

Menn i helse er et samarbeid mellom kommune, NAV, fylkeskommune, KS og Helsedirektoratet.

Statsbudsjettet 2023:
«Menn i helse er en av de mest vellykkede satsingene for rekruttering av menn til omsorgssektoren»