Påmelding og opptak

I samarbeid med din veileder i NAV melder du deg på et uforpliktende infomøte. Møtene holdes årlig i januar og februar.

De som etter infomøtet ønsker å bli med i Menn i helse innkalles til intervju. Deretter tilbys aktuelle kandidater praksisplass som helserekrutter. 

Deltakelse i Menn i helse krever at du viser frem gyldig politiattest.