Påmelding og opptak

I samarbeid med din veileder i NAV melder du deg på et uforpliktende infomøte. Møtene holdes årlig i januar og februar.

Etter infomøtet kan man melde sin interesse for å komme til intervju og aktuelle kandidater vil bli innkalt. Etter intervjuene tilbys utvalgte kandidater muligheten til å bli helserekrutter.

For deltakelse i Menn i helse kreves det politiattest etter helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Denne må fremvises før oppstart i praksis.

Se spørsmål «Hva innebærer krav om politiattest?» for mer informasjon.

 • Jeg er under 25 eller over 55 år. Kan jeg delta likevel?


  Vi ønsker at flest mulig skal få muligheten til å delta i Menn i helse. Er du under 25 eller over 55 så hører vi gjerne fra deg, ta kontakt med vår fylkeskoordinator i din region.

 • Hvordan foregår intervju og utvelgelse?


  Intervjuet gjennomføres både i grupper og individuelt, med en samlet varighet på inntil 3 timer. Senk skuldrene og gled deg til intervju. Vi ser frem til å møte deg!

  Etter intervju og referansesjekk tilbys aktuelle kandidater praksisplass som helserekrutt.

 • Hvilke egenskaper bør en helserekrutt ha?

  Menn i helse er et komprimert utdanningsløp og det er nødvendig med fokus og god innsats for å oppnå fagbrev som helsefagarbeider. Vi er derfor på utkikk etter deg som er motivert og villig til å lære noe nytt. Det legges stor vekt på dine personlige egenskaper. Du må like å samarbeide, bry deg om andre, være ydmyk og ha evne til å ta ansvar. I tillegg bør du ha grunnleggende dataferdigheter. 

 • Har du hatt utfordringer med rus?

  I forhold til rus og bruk av ulovlige rusmidler er hovedregelen rusfri i minimum 5 år. Er du i tvil, kontakt din veileder i NAV eller Menn i helse sin fylkeskoordinator i din region.

 • Hva innebærer krav om politiattest?

  Pasienter og brukere innen helse og omsorg kan være sårbare og ha behov for den beskyttelse som ligger i at tjenesteyter har fremlagt politiattest.

  Politiattesten skal gi informasjon om alvorlige narkotika-, volds- og sedelighetsforbrytelser. Den skal også gi informasjon om legemsfornærmelser, tvangsforbrytelser, frihetsberøvelser og vinningsforbrytelser. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

  Dersom du blir tildelt praksisplass som helserekrutt, vil du få tilsendt fremgangsmåte for hvordan du skal søke om politiattest.

Bli med på et uforpliktende infomøte

Send oss navn og e-post, så varsler vi deg når vi legger ut tidspunkt for våre regionale infomøter for 2025.

«Menn i helse ble mitt nye valg»

Bli inspirert av historiene til menn som har tatt et modig valg og blitt en del av Menn i helses suksesshistorie. De har tatt en ny utdanning og blitt attraktive på arbeidsmarkedet.

Se flere historier

En jobb med mening

Opplev gleden ved å hjelpe andre

Dette gjør en helsefagarbeider

Har du spørsmål om menn i helse?

Snakk med oss!

Landet over finner du våre hyggelige fylkeskoordinatorer. De svarer gjerne på små og store spørsmål om Menn i helse.

Kontakt oss
fylkeskoordinatorer