Utdannings­løpet

Utdanningsløpet er komprimert og tilpasset voksne. Det veksles mellom teori og praksis.

Under utdanning vil du veksle mellom å motta ytelser fra NAV og lønn fra kommunen.

Etter å ha fullført og bestått teori, praksis og læretid gjennomføres en fagprøve.

Høsten 2022 - februar 2023

Slik kommer du i gang

 1. Meld interesse til ditt lokale NAV-kontor
 2. Delta på informasjonsmøte
 3. Intervju og utvelgelse

2023: mars - juni

Praksis som helserekrutt

Helserekruttene skal gjennomføre en 3 måneders praksis­periode på sykehjem eller tilsvarende. I tillegg til reell utprøving av ­yrket­ inneholder ­perioden introduksjonsdager med grunn­leggende teori og praksis. De best egnede og motiverte helsere­kruttene tilbys sommerjobb og videre utdanningsløp. Ytelser fra NAV.

2023: mars - juni

Praksis som helserekrutt

Helserekruttene skal gjennomføre en 3 måneders praksis­periode på sykehjem eller tilsvarende. I tillegg til reell utprøving av ­yrket­ inneholder ­perioden introduksjonsdager med grunn­leggende teori og praksis. De best egnede og motiverte helsere­kruttene tilbys sommerjobb og videre utdanningsløp. Ytelser fra NAV.

2023: juni - august

Sommerjobb 1

Mellom praksis­perioden som helse­rekrutt og første skoledag i august skal de utvalgte helse­rekruttene gjennomføre sommerjobb i kommunen. Denne skal bestå av minimum 20 vakter og er på ­samme praksissted som helse­rekruttperioden. Lønn fra kommunen.

2023: august - desember

Vg1 helse- og oppvekstfag

I august er det oppstart på Vg1 helse- og oppvekstfag med undervisning i programfagene. Undervisningen er lagt opp som et vekslingsløp mellom teori og praksis. Praksissted på Vg1 skal fortsatt være på sykehjem eller tilsvarende, men helserekruttene­ bør fortrinnsvis introduseres for nye avdelinger. Ytelser fra NAV.

2023: august - desember

Vg1 helse- og oppvekstfag

I august er det oppstart på Vg1 helse- og oppvekstfag med undervisning i programfagene. Undervisningen er lagt opp som et vekslingsløp mellom teori og praksis. Praksissted på Vg1 skal fortsatt være på sykehjem eller tilsvarende, men helserekruttene­ bør fortrinnsvis introduseres for nye avdelinger. Ytelser fra NAV.

2024: januar - juni

Vg2 helsearbeiderfag

For å begynne på Vg2 må man bestå Vg1. Det undervises i programfagene med en veksling mellom teori og praksis. På Vg2 tilstrebes det at ­helserekruttene introduseres for nye virksomheter. Dette kan for eksempel være innen hjemme­tjenesten eller i boliger for brukere med funksjons­nedsettelser. Ytelse fra NAV.

2024: juni - august

Sommerjobb 2

Etter avsluttet Vg2 skal det gjennomføres ny sommerjobb i kom­munen. Sommerjobben skal fortrinnsvis være på samme praksis­sted som Vg2. Også i denne perioden skal helse­rekruttene jobbe minimum 20 vakter. Lønn fra kommunen.

2024: juni - august

Sommerjobb 2

Etter avsluttet Vg2 skal det gjennomføres ny sommerjobb i kom­munen. Sommerjobben skal fortrinnsvis være på samme praksis­sted som Vg2. Også i denne perioden skal helse­rekruttene jobbe minimum 20 vakter. Lønn fra kommunen.

2024: august

Lærekontrakt oppstart

For å tegne lære­kontrakt må program­fag på Vg1, Vg2 og praksis være bestått. For lærlinger som mangler ett eller flere fellesfag, ­gjelder individuelle og ­fylkes­vise vurderinger.

2025: januar - høsten

Lærekontrakt fortsetter

Læretidens lengde avhenger blant annet av hvilke fellesfag, formell kompetanse og ­tidligere arbeidserfaring den enkelte lærling har og kan ­dokumentere. Lære­tiden beregnes ­individuelt­. Lokale retnings­linjer gjelder.

2025: høst/vinter

Fagprøve

Etter endt læretid skal deltakerne gjennomføre en fagprøve. Fag­prøven består av både ­praktiske og ­teoretiske oppgaver. Det er lære­bedriften som melder lærlingen opp til fagprøve mot slutten av ­lære­tiden.

2025: høst/vinter

Fagprøve

Etter endt læretid skal deltakerne gjennomføre en fagprøve. Fag­prøven består av både ­praktiske og ­teoretiske oppgaver. Det er lære­bedriften som melder lærlingen opp til fagprøve mot slutten av ­lære­tiden.

2025: høst/vinter

Fagbrev og autorisasjon

Fagbrev utstedes når programfag, fellesfag og fagprøve er bestått. Dokumentasjon på bestått fagprøve gir rett til å søke om autorisasjon som helsefag­arbeider.
 • Hvor skal jeg gå på skole?

  Her er oversikten for skoleåret 22/23:

  • Agder: Dahlske videregående skole og Eilert Sundt videregående skole avd Lyngdal
  • Finnmark: Alta videregående skole og Kirkenes videregående skole
  • Follo og Romerike: Jessheim videregående skole
  • Haugaland og Sunnhordland; Åkrehamn videregående skole
  • Innlandet: Karriere Innlandet Gjøvik og Karriere Innlandet Hamar
  • Nordland: Bodø videregående skole
  • Rogaland Sør: Stavanger Offshore Tekniske Skole (SOTS)
  • Troms: Ishavsbyen videregående skole og Stangnes videregående skole
  • Trøndelag Sør: Trondheim voksenopplæring videregående skole (TROVO)
  • Trøndelag Nord: Steinkjer videregående skole
  • Vestfold og Telemark: Kompetansebyggeren og Notodden videregående skole
  • Viken Vest: OPUS Drammen
  • Vestland: Åsane videregående skole
  • Østfold: Glemmen videregående skole
 • Hva er fellesfag og trenger jeg disse?
  Dette er fellesfag
  • Norsk
  • Matematikk
  • Engelsk
  • Samfunnsfag
  • Naturfag

  Fagene er på videregående skole nivå.

  For å kunne gå opp til fagprøve er hovedregelen at alle fellesfagene må være bestått. I løpet av skoleperioden blir det gjort en kartlegging av deltakernes ­fellesfag. De som mangler fellesfag, får hjelp og veiledning til å søke om realkompetansevurdering, evt at fagene tas enten gjennom undervisning eller som privatist. Dette ivaretas gjennom lokale løsninger for hvert fylke. I noen fylker er det krav om å ha bestått alle fellesfag før oppstart som lærling.
 • Kan jeg påvirke hvor jeg skal være i praksis?

  Menn i helse har avtale med utvalgte praksissteder. Det er fylkeskoordinator som fordeler praksisplassene, men du kan komme med begrunnede ønsker for praksissted.

«Stolt og på vei mot nye mål»

Bli inspirert av historiene til menn som har tatt et modig valg og blitt en del av Menn i helses suksesshistorie. De har tatt en ny utdanning og blitt attraktive på arbeidsmarkedet.

 

Se flere historier

Har du spørsmål om menn i helse?

Snakk med oss!

Landet over finner du våre hyggelige fylkeskoordinatorer. De svarer gjerne på små og store spørsmål om Menn i helse.

Kontakt oss
fylkeskoordinatorer