Utdannings­løpet

Utdanningsløpet er komprimert og tilpasset voksne. Det veksles mellom teori og praksis.

Under utdanning vil du veksle mellom å motta ytelser fra NAV og lønn fra kommunen.

Etter å ha fullført og bestått teori, praksis og læretid gjennomføres en fagprøve.