Helse­rekrutt­perioden

I helserekruttperioden blir vi bedre kjent med deg og du får lære mer om hva jobben som helsefagarbeider går ut på.

Du får tittelen helserekrutt og gjennomfører en 12-14 ukers praksisperiode på sykehjem eller tilsvarende. I tillegg til reell utprøving av yrket inneholder perioden introduksjonsdager med grunnleggende teori.

De best egnede og motiverte helserekruttene tilbys sommerjobb og videre utdanningsløp.

Se vårt unike utdanningsløp

God oppfølging i rekruttperioden

De fleste av de som begynner i Menn i helse har ingen erfaring med å jobbe innen helse og det er helt normalt å være usikker i begynnelsen. Men ta det med ro, du får god oppfølging.

Sammen med erfarne veiledere og andre ansatte på praksisstedet gjør vi vårt beste for at du som helserekrutt får en positiv og trygg opplevelse under helserekruttperioden.

  • Hvor kan jeg jobbe som helsefagarbeider?

    Helsefagarbeideren jobber i hjemmetjenesten, på sykehjem, på bo- og servicesenter, på sykehus, i rusomsorgen, innen psykiatrien, i boliger for personer med fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse, ved opptrenings- og behandlingssentre, og i skolen med barn eller ungdom som har behov for ekstra hjelp.

  • Hvilke arbeidsoppgaver utfører en helsefagarbeider?

    En helsefagarbeider ivaretar de grunnleggende behovene til pasienter/brukere og bidra til at de opplever mestring. Det kan innebære at man hjelper med personlig hygiene, påkledning, måltider og daglige aktiviteter. En helsefagarbeider samarbeider med blant annet sykepleiere, vernepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter. En viktig del av jobben er også kommunikasjon med pårørende

  • Kan jeg jobbe i tillegg til utdanningen?

    Menn i helse er fulltids utdanningsløp, men det kan være mulig å jobbe i tillegg til utdanningen. Vær oppmerksom på at alt av arbeid skal meldes til NAV og kan påvirke din ytelse.

«Samholdet er helt fantastisk!»

Bli inspirert av historiene til menn som har tatt et modig valg og blitt en del av Menn i helses suksesshistorie. De har tatt en ny utdanning og blitt attraktive på arbeidsmarkedet.

Se flere historier her

DUPPEDINGSER OG TEKNOLOGI

Teknisk innsikt blir en del av fremtidens omsorg

Jobb og karriere

Har du spørsmål om menn i helse?

Snakk med oss!

Landet over finner du våre hyggelige fylkeskoordinatorer. De svarer gjerne på små og store spørsmål om Menn i helse.

Kontakt oss
fylkeskoordinatorer