Prøv deg i jobb

Det er viktig at vi får muligheten til å bli bedre kjent med deg og du får lære mer om hva jobben som helsefagarbeider går ut på. Dette er en gylden sjanse til å vise hva du er god for og bli kjent med nye sider av deg selv.

Du får tittelen helserekrutt og får prøve å jobbe på et sykehjem eller tilsvarende. Det er ikke nødvendig med noen forhåndskunnskaper, du blir fulgt opp av erfarne veiledere som hjelper deg og sørger for at du får et reelt inntrykk av jobben som helsefagarbeider.

Etter utprøvingsperioden tilbys de best egnede og motiverte helserekruttene å bli med videre i Menn i helse.

Veien til fagbrev

God oppfølging

De fleste av de som begynner i Menn i helse har ingen erfaring med å jobbe innen helse og det er helt normalt å være usikker i begynnelsen. Men ta det med ro, du får god oppfølging.

Sammen med erfarne veiledere og andre ansatte på enheten gjør vi vårt beste for at du skal få en positiv og trygg opplevelse i utprøvingsperioden.

  • Hvor kan jeg jobbe som helsefagarbeider?

    En helsefagarbeider jobber i hjemmetjenesten, på sykehjem, på bo- og servicesenter, på sykehus, i rusomsorgen, innen psykiatrien, i boliger for personer med fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse og ved opptrenings- og behandlingssentre. I tillegg kan en helsefagarbeider jobbe i skolen med barn eller ungdom som har behov for ekstra hjelp.

  • Hvilke arbeidsoppgaver utfører en helsefagarbeider?

    En helsefagarbeider ivaretar de grunnleggende behovene til pasienter/brukere og bidra til at de opplever mestring. Det kan innebære at man hjelper med personlig hygiene, påkledning, måltider og daglige aktiviteter. En helsefagarbeider samarbeider med blant annet leger, sykepleiere, vernepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter. En viktig del av jobben er også  å ha kommunikasjon med pårørende.

  • Kan jeg jobbe i tillegg til utdanningen?

    Menn i helse er et fulltids utdanningsløp. Det kan være mulig å jobbe noe i tillegg til utdanningen, men skal ikke gå på bekostning av skole og praksis. Vær oppmerksom på at alt av arbeid skal meldes til NAV og kan påvirke din ytelse.

«Samholdet er helt fantastisk!»

Bli inspirert av historiene til menn som har tatt et modig valg og blitt en del av Menn i helses suksesshistorie. De har tatt en ny utdanning og blitt attraktive på arbeidsmarkedet.

Se flere historier her

Bli med på et uforpliktende infomøte

Send oss navn og e-post, så varsler vi deg når vi legger ut tidspunkt for våre regionale infomøter for 2025.

DUPPEDINGSER OG TEKNOLOGI

Teknisk innsikt blir en del av fremtidens omsorg

Jobb og karriere

Har du spørsmål om menn i helse?

Snakk med oss!

Landet over finner du våre hyggelige fylkeskoordinatorer. De svarer gjerne på små og store spørsmål om Menn i helse.

Kontakt oss
Fylkeskoordinatorer Grethe, Øystein og Kjetil