Kompetanse­trapp
- trinn 4

Å jobbe selvstendig

Lærerne Rannveig og Grethe
Trondheim voksenopplæring videregående skole

4 – Stå opp for deg selv
1 of 2
4 – Mitt bidrag i klasserommet
2 of 2

Jo Ranes (54)
«Stå opp for deg selv»

Tony Christoffer Molnar (35)
«Mitt bidrag i klasserommet»

4 – Stå opp for deg selv
1 of 2
4 – Mitt bidrag i klasserommet
2 of 2