Om prosjektet

Menn i helse er et komprimert utdanningsløp frem til fagbrev som helsefagarbeider. Deltakerne får tittelen helserekrutt. Dette er arbeidssøkende menn mellom 25-55 år som er registrert hos NAV. Helserekruttene veksler mellom å motta ytelser fra NAV og lønn fra kommunen.

Norge har et stort behov for utdannet helsepersonell og jobbmulighetene er svært gode. Så langt har over 700 menn tatt fagbrevet via Menn i helse. 92 % som har tatt fagbrev har fått en relevant jobb innen helsesektoren.

Menn i helse er et samarbeid mellom kommune, NAV, fylkeskommune, KS og Helsedirektoratet. Menn i helse er av Regjeringen ansett som en av de mest vellykkede satsningene på rekruttering av menn til helsesektoren.