Om Menn i helse

Menn i helse er et komprimert utdanningsløp frem til fagbrev som helsefagarbeider. Deltakerne får tittelen helserekrutt. Dette er arbeidssøkende menn mellom 25-55+ som er registrert hos NAV. Helserekruttene veksler mellom å motta ytelser fra NAV og lønn fra kommunen.

Norge har et stort behov for utdannet helsepersonell og jobbmulighetene er svært gode. Så langt har over 800 menn tatt fagbrevet via Menn i helse. 9 av 10 av de som har tatt fagbrev har fått en relevant jobb innen helsesektoren.

Menn i helse er et samarbeid mellom kommune, NAV, fylkeskommune, KS og Helsedirektoratet.

Menn i helse er en av de mest vellykkede satsingene for rekruttering av menn til omsorgssektoren – Statsbudsjettet 2023

Våre verdier
Modig
Engasjert
Nyskapende
Nasjonalt prosjekt