Kompetanse­trapp
- trinn 1

Å møte mennesker

Lærerne Rannveig og Grethe
Trondheim voksenopplæring videregående skole

1 – Å se mennesket bak
1 of 2
1 – Å kommunisere med mennesker
2 of 2

Ole Anders Sagvik (28)
«Å se mennesket bak»

Ali Abdulmageed (40)
«Å kommunisere med mennesker»

1 – Å se mennesket bak
1 of 2
1 – Å kommunisere med mennesker
2 of 2