Prepp til helse

– en modell for innvandrere med svake norskferdigheter

Et utdanningsløp med mål om fagbrev som helsefagarbeider.

Prepp-året skal forberede innvandrere med svake norskferdigheter gjennom norskinnlæring, helsenorsk, praksis og undervisning i fellesfag til å starte på det ordinære Menn i helse og Kvinner i helse.

Gjennom hele Prepp-året er det et tett samarbeid mellom deltaker, Prepp-koordinator, Nav-veileder, fylkeskommunen, kommuneledelse og praksisenheter.

Sindre Solheim
Sindre Solheim
Prepp-koordinator
481 24 811
sindre@mennihelse.no

Hva er Prepp til helse?

Prepp til helse er et pilotprosjekt initiert av Menn i helse der KS har prosjektansvar, og som gjennomføres i tett samarbeid med NAV Troms og Finnmark, Troms fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune, og kommunene Sør-Varanger, Alta, Harstad og Tromsø.

Prepp-året skal forberede innvandrere med svake norskferdigheter gjennom norskinnlæring, yrkesnorsk, praksis og undervisning i fellesfag og YFF Vg1, til å starte på det ordinære Menn i helse. Målet for deltakerne er å ta fagbrev som helsefagarbeider. Fra oppstart i Prepp til helse og videre gjennom det komprimerte utdanningsløpet i Menn i helse vil det ta ca. 3,5 år før deltakerne får fagbrev.

Gjennom hele Prepp-året er det et tett samarbeid mellom deltaker, Prepp-koordinator, NAV-veileder, kommunen(veileder/avdelingsleder) og fylkeskommunen/skolen.

Hvem deltar i Prepp til helse?

For å kunne delta i Prepp til helse må deltakeren være på A2-nivå muntlig og skriftlig, ha gjennomført grunnskole og motta ytelse fra NAV. Rekrutteringen skjer i hovedsak gjennom NAV og det gjennomføres intervju og referansesjekk av aktuelle kandidater.

I Prepp-skoleåret (1. september 2022 – 23. juni 2023) er det undervisning i fellesfagene mandag – onsdag. Da møter deltakerne fysisk ved sitt skolested i sin hjemkommune sammen med andre voksne deltakere i fylkeskommunens prosjekt Prepp til kokk. De deltar i digital undervisning som gjennomføres av Nettskolen Troms, samtidig som de har en kontaktlærer som er til stede i klasserommet. Torsdag og fredag er det veiledet praksis i kommune/bedrift, og det jobbes med kompetansemål i faget yrkesfaglig fordypning og å utvikle seg i norsk.

I KS’ pilotprosjekt Prepp til helse er det totalt 13 deltakere.

Prepp til helse – en unik mulighet

Prepp til helse er et pilotprosjekt initiert av Menn i helse der KS har prosjektansvar, og som gjennomføres i tett samarbeid med NAV Troms og Finnmark, Troms fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune, og kommunene Sør-Varanger, Alta, Harstad og Tromsø.

 • Hvem kan bli med i Prepp til helse?

  For å kunne delta i Prepp til helse må deltakeren være på A2-nivå muntlig og skriftlig, ha gjennomført grunnskole og motta ytelse fra NAV. Rekrutteringen skjer i hovedsak gjennom NAV og det gjennomføres intervju og referansesjekk av aktuelle kandidater.

 • Hvordan kan jeg bli med?

  Deltakerne rekrutteres i hovedsak gjennom Nav. Etter intervju og referansesjekk starter de med en veiledet utprøvings- og avklaringspraksis, og noen får også tilbud om lønnet sommerjobb.

 • Hvordan er Prepp til helse-året organisert?

  Mai 2022 – august 2022:

  • En avklarings- og utprøvingsperiode, både for deltaker, avdeling og oppdragsgiver.
  • Deltaker følger en veileder (fagarbeider) i turnus, 100%. Veileder gir opplæring, støtte og veiledning i helsefaglige oppgaver og språkinnlæring. Deltaker følger også digital språkopplæring på Teams ved Molde Voksenopplæring, på dagtid 4 timer pr. uke.
  • Hvis deltaker er god nok i norsk og kan jobbe selvstendig, kan avdelingsleder tilby lønnet sommerjobb i juli. Hvis så ikke er tilfelle, fortsetter deltaker i praksis. Ferie for deltaker må avklares med Prepp-koordinator og NAV-veileder.

  September 2022 – juni 2023

  • Deltaker deltar i undervisning i fellesfag og yrkesnorsk tre dager i uken
  • Deltaker har praksis med veileder to dager i uken, på dagtid.
  • Deltaker blir tett fulgt opp av Prepp-koordinator

 • Hvor finner jeg medieomtale?