Hvem kan bli med?
For å kunne delta i Prepp til helse må deltakeren være på A2-nivå muntlig og skriftlig, ha gjennomført grunnskole og motta ytelse fra Nav.

Deltakerne rekrutteres i hovedsak gjennom Nav. Etter intervju og referansesjekk starter de med en veiledet utprøvings- og avklaringspraksis, og noen får også tilbud om lønnet sommerjobb.

Skoleåret er en kombinasjon av teori og praksis, med tre dager i uka undervisning i fellesfagene og to dager praksis i avdeling.

Stort potensiale
Menn i helse har møtt mange potensielle helserekrutter med gode holdninger, verdier og mål om å bli helsefagarbeidere, men vi og arbeidsgiver har sett at språket ikke har vært godt nok for å kunne følge det komprimerte løpet i Menn i helse.

KS ser at det ligger et stort potensial i å lage tilpassede og praksisnære løp for innvandrere med svake norskferdigheter med en helhetlig plan og mål om fagbrev.

Antall deltakere i det første kullet:

  • Harstad: 4
  • Tromsø: 5
  • Alta: 4
  • Sør-Varanger: 3