Kvinner i helse

Kvinner i helse tilbys i følgende fylker Nordland, Trøndelag, Vestland og Troms og Finnmark.

Kvinner i helse er et tilbud til kvinner som ønsker å ta fagbrev som helsefagarbeider. Betingelsene og forutsetninger er de samme som for menn som deltar i Menn i helse.