Kompetansetrapp
for helserekrutter

Kompetansetrapp for helserekrutter

Her finner du heftet i digital utgave og foredragene for trinn 1, trinn 2, trinn 3 og trinn 4.

Klikk på heftet for å åpne det i PDF-format.