Brosjyre kull 2021 samisk

Her er vår brosjyre for kull 2021 på samisk. Den gir deg informasjon og en oversikt over veien til fagbrev.