Økonomisk støtte

Ytelser og lønn

Fra oppstart som helserekrutt til fullført læretid veksles det mellom å motta ytelser fra NAV og lønn fra kommunen. Hoved­regelen er at man mottar ytelser fra NAV i perioden som helserekrutt, Vg1 og Vg2. Lønn fra kommunen gjelder under sommer­jobbene og læretiden. Eget skjema som gir den enkelte ­deltaker­ oversikt over sine ytelser og lønn i prosjekt­perioden skal fylles ut og signeres. Dette er en forutsetning for oppstart som helserekrutt.

Det er NAV som har ansvaret for å kart­legge ytelsene, mens kommunene har ­ansvar for fastsetting av lønn under sommer­jobb og læretid. Sommerjobb lønnes som assistent og denne beregnes individuelt.

 

Her finner du all informasjon om veien til fagbrev.