Hva kreves av deg?

Personlig egnethet

Alle passer ikke til å jobbe som helsefagarbeider, egnethet og motivasjon vurderes fortløpende underveis i utdanningen, blant annet gjennom intervju og evaluering av praksisperioder.

Politiattest

Deltakelse i prosjektet krever politiattest etter § 5-4 i helse- og omsorgstjenesteloven.

Fellesfag

For å kunne gå opp til fagprøve må alle fellesfagene være bestått. I løpet av kursperioden blir det gjort en kartlegging av deltakernes ­fellesfag. De som mangler fellesfag, får hjelp og veiledning til å søke om realkompetansevurdering, evt at fagene tas enten gjennom undervisning eller som privatist. Dette ivaretas gjennom lokale løsninger for hvert fylke.

Språkkrav

De deltakere som ikke har norsk som morsmål, må dokumentere bestått språkkrav i gjeldende kommune.

Realkompetansevurdering

Aktuelle deltakere med manglende fellesfag får vurdert sin realkompetanse. Realkompetanse er summen av de kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den innsikt den enkelte har. Den kan være tilegnet gjennom utdanning, egenlæring, arbeid, familieliv og deltakelse i organisasjons- og samfunnsliv. Dette vurderes ut fra skriftlig dokumentasjon, samtale eller en kombinasjon av begge metoder. Realkompetanse­vurdering danner grunnlaget for den videre opplæringen og realkompetansen dokumenteres med kompetansebevis eller vitnemål fra fylkeskommunen.

 

Her finner du all informasjon om veien til fagbrev.